Záruka

MONDRAKER ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

Kola Mondraker jsou prodávány výhradně prostřednictvím autorizovaných prodejců Mondraker, kteří zodpovídají za sestavení a seřízení kola před jeho prodejem cílovému zákazníkovi.

Rámy Mondraker jsou vyráběny nejmodernějšími výrobními technologiemi s přísnou kontrolou kvality materiálů a postupů při výrobě. Z těchto důvodů může Mondraker nabízet celoživotní záruku na materiál a výrobní vady rámů.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Aktivace celoživotní záruky společnosti Mondraker musí být provedena prostřednictvím registrace na webových stránkách na adrese www.mondrakercz.cz nejpozději do 30 dnů od data nákupu. Všechna neregistrovaná kola mají záruku 2 roky.

2. Záruka platí od data nákupu jízdního kola nebo rámu, platí pouze pro prvního majitele kola a není převoditelná.

3. Veškeré komponenty, vidlice a tlumiče použité na kolech Mondraker mají záruku dle podmínek výrobce.

4. Záruka na lak je 2 roky.

5. Společnost Mondraker si vyhrazuje právo vadný díl nebo rám opravit.

6. Všechny rámy nebo díly, které jsou předmětem výměny v souladu s ustanoveními uvedenými v záručních podmínkách, budou nahrazeny buď stejným nebo obdobným rámem stejného modelového roku, až do vyčerpání zásob. V případě, že z daného modelového roku již není k dispozici žádný rám, bude nahrazen ekvivalentním rámem z následující modelové řady, což znamená, že jak tvar, barva, tak i grafika nového rámu mohou být výrazně odlišné od tvaru, barvy a grafiky původního rámu.

7. Veškerou komunikaci při řešení reklamace se zákazníkem zajišťuje autorizovaný prodejce Mondraker. K reklamaci je nutné předložit záruční list, daňový doklad o zaplacení a při prodloužené záruce i potvrzení webové registrace kola na prodlouženou záruku.


OMEZENÍ ZÁRUKY:

1. Běžné opotřebení, a to jak rámu, tak i komponent, které jsou v průběhu používání namáhány jako pneumatiky, gripy, řetěz, brzdové destičky, kazety, náboje atd.

2. Mondraker nenese žádnou odpovědnost za neslučitelnost komponentů s rámem z jiné sezóny v důsledku jakýchkoliv technických zlepšení, která se na nich provádějí, jako jsou tlumiče, hlavová složení, vidlice, ráfky, sedlovky, přehazovačky atd.

3. Neodborná montáž nebo údržba společně s montáží neoriginálních dílů a komponent.

4. Škody nebo nedostatky způsobené při nehodě, nesprávném použití nebo nedbalostí.

5. Všechna kola / rámy mají svou specifickou a určitou životnost, která závisí na druhu použitého materiálu a konstrukci tohoto materiálu. Tato životnost může být snížena v důsledku druhu použití materiálu nebo způsobu, jakým je používán, nebo z důvodu nedostatečné údržby a potřebného ošetření. Životní záruka bude tedy zcela záviset na optimálním stavu, který společnost Mondraker stanovila pro každý produkt zvlášť.

6. Každý rám je vyroben pro určitý typ použití v souladu s jeho technickými vlastnostmi. Právo na záruku se uplatní pouze v případě, že byl rám řádně použit, pro který byl původně vyroben.

7. Zadní rámová část a spoje na celoodpružených kolech mají 2 roky záruční dobu od data nákupu.
V případě vady na zadní rámové části bude nahrazena pouze poškozená část a nikoli celý rám.

8. Veškeré reklamace budou předmětem řešení našich techniků, pokud jde o povahu a příčiny poškození, po důkladné technické analýze každého rámu.

Údaje o jízdním kole
Model: *
Rám: *
Velikost rámu: *
Sériové číslo rámu: *
Datum nákupu: *
Prodejce: *
Kopie dokladu o koupi: *
Osobní údaje
Jméno: *
Příjmení: *
Adresa: *
E-mail: *
Telefonní číslo *
Datum narození: *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit